Kỳ nghỉ tuyệt vời!

Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời trong khu vực xinh đẹp này. Villa du Mekong   thực sự là kho báu! Thức ăn ở đây thật tuyệt vời! Con người thì thân thiện. Cảnh quan   thiên nhiên kỳ thú.