Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/villadumekong.com/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Vườn Villa du Mekong cho khởi đầu chuyến khám phá thiên nhiền kì thú

Vườn Villa du Mekong

Vườn Villa du Mekong Villa du Mekong cho khởi đầu chuyến khám phá thiên nhiền kì thú vùng sông Mekong bằng đò chèo, bằng ghe và đặc biệt là bằng Du Thuyền Mekong – LeCochinchine. Ban có thể đi từ Caibe sang Cantho, Sadec, Long Xuyên và ngủ đêm trên con tàu thơ mộng này với người thân.